Ασφυκτικές προθεσμίες και κίνδυνος να χαθούν – Οι 100 δόσεις από χιλιάδες ασφαλισμένους

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ενόψει του κινδύνου να χαθούν οι 100 δόσεις από χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, απέστειλε στον Διοικητή και Πρόεδρο του ΟΑΕΕ κ. Δ. Τσακίρη, την ακόλουθη επιστολή, την οποία διαβίβασε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο και στον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Α. Πετρόπουλο για δικές τους σχετικές ενέργειες: 

«Κύριε Διοικητά,

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε, ότι μέχρι σήμερα 21 Ιανουαρίου, δεν έχει δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 και θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση της ρύθμισής τους με πάγια εντολή έως τέλος Ιανουαρίου, να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της δόσης τους, όπως αυτή προσαρμόστηκε μετά την αλλαγή του ποσοστού του επιτοκίου.

Δεδομένης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης ενημέρωσης, καθώς ούτε καν τα περιφερειακά τμήματα του Οργανισμού δεν είναι σε θέση να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι κανείς συνάδελφος δεν θα πρέπει να χάσει τη ρύθμισή του για το συγκεκριμένο λόγο ή τα δικαιώματα που του αναλογούν εξ αυτής (δυνατότητα ένταξης σε χαμηλότερη κατηγορία, παροχές υγείας κ.λπ).

Επειδή σε καμία περίπτωση οι συνάδελφοι δεν ευθύνονται για την ελλιπή ενημέρωση από πλευράς ΟΑΕΕ, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την αποκατάσταση του θέματος που έχει προκύψει, τόσο σε ό,τι αφορά στο θέμα ενημέρωσης των υπόχρεων, αλλά και ως προς την αναγκαία περίοδο χάριτος για την συγκεκριμένη καταβολή».

menu
menu