Υποχρεώσεις Μελών
  • Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής. Κάθε νέο μέλος που έρχεται στο Σύλλογο δίνει δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ, για εφάπαξ καταβολή, ή σε 20 ευρώ ανά εξάμηνο (συν 10 ευρώ για την εγγραφή).
  • Διανύουμε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπου κανείς δεν περισσεύει. Γι αυτό χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή και συμπαράσταση όλων, ώστε να ισχυροποιηθεί η παρουσία του Συλλόγου μας και να διευρυνθεί ο παρεμβατικός του ρόλος, με στόχο την καλυτέρευση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων και την βελτίωση του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος.

menu
menu