Διατελέσαντες Πρόεδροι

Λύτσικας Ευστάθιος 1900-1901

Μουτσόπουλος Νικόλαος 1902-1907

Παπαγεωργακόπουλος Αριστείδης 1908-1910

Ηλιόπουλος Γεώργιος 1911-1922

Αραβαντινός Σπύρος 1923-1930

Καραμανώφ Χρήστος 1930-1932

Γεωργίτσης Σπύρος 1932-1933

Σβορώνος Διονύσιος 1933-1934

Καντζιάς Παναγιώτης 1935-1936

Καραμανώφ Χρήστος 1937-1944

Ασημακόπουλος Γεώργιος 1945-1946

Γιόξας Χρήστος 1947-1948

Κουμαντάρος Γεώργιος 1949-1952

Κούμς Δημήτριος 1953-1974

Φερτάκης Ιωάννης 1975-1977

Δούμας Χαράλαμπος 1978-1983

Μπήτρος Πάνος 1984-1990

Πολυχρονόπουλος Γιάννης 1990-1993

Κεφάλας Χαράλαμπος 1993-1998

Γαλάρης Σπύρος 1998-1999

Αρμενάκης Δημήτρης 1999-2004

Κορκίδης Βασίλης 2004-2010

Ζησιμάτος Γιώργος 2010-2014

Μανεσιώτης Νικόλαος 2014-2020

menu
menu