Νέα πιλοτική εκπαίδευση μέσω του «ΕΡΜΕΙΟΝ +»

Η ΕΣΕΕ στα πλαίσια των προσπαθειών της για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, αλλά και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για  επιχειρηματίες, εργαζόμενους  και ανέργους, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μας για συμμετοχή τους στη νέα πιλοτική εκπαίδευση μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης «ΕΡΜΕΙΟΝ +», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, από το οποίο και θα υλοποιηθεί.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο τίτλος του είναι «Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη μικρή επιχείρηση» και αφορά θέματα που βρίσκονται στον επίκαιρο πυρήνα του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν, δεν θα έχουν φυσική παρουσία σε χώρο εκπαίδευσης, αλλά όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΡΜΕΙΟΝ+.

Κάθε εκπαιδευόμενος που θα εγγράφεται στο πρόγραμμα, θα πρέπει να  έχει απαραίτητα email, το οποίο να είναι  ενεργό,  καθώς όλη η επικοινωνία θα διεξάγεται ηλεκτρονικά. Μετά την καταχώρησή του στην πλατφόρμα, θα αποστέλλεται  στο email του,  το «όνομα χρήστη» και ο «κωδικός» με τα οποία θα κάνει εισαγωγή στο σύστημα.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να το ολοκληρώσουν στο χρονικό περιθώριο του ενός μήνα. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου αυτής, θα καθοριστεί με την  εγγραφή τους στο σύστημα και θα τους αποσταλεί στο email τους μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης θα απενεργοποιείται η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, απαιτείται  σχετική αίτηση,  η οποία πρέπει να αποσταλεί εγκαίρως, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

Για  πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Συλλόγου μας (τηλ. 210 4176318).

menu
menu