Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΣΠ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΣΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.30 μ.μ., στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, (Γεωργίου Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού – 2ος όροφος), με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2017 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
  5. Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού 2017 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  6. Τροποποίηση, των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, του Καταστατικού του ΕΣΠ. Αναδιατύπωση και τροποποίηση του άρθρου 16. Τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 24 και 25. Διαγραφή του άρθρου 23 και νέα αρίθμηση των επόμενων άρθρων. Συζήτηση και τελική διαμόρφωση των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση.
  7. Ανακοινώσεις.
  8. Έτερα Θέματα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ                     ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

menu
menu