Νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Επιχειρηματιών

ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ».

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την δημοσίευση του νέου νόμου 4387/2016 για το ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και των ποικίλων ερωτημάτων που μας απευθύνουν τα μέλη μας, σας επισυνάπτουμε ως ακολούθως,  μία πρώτη προσέγγιση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, με την συνεργασία των εμπειρογνωμόνων κ.κ. Δ. Μπούρλου και Α. Μουζάκη, ως προς το νέο καθεστώς και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους.

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Επιχειρηματιών

Για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

menu
menu