Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έως 29/2/2024

Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έως 29/2/2024

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 5018/2023 ( ΦΕΚ Α’ 25, εγκύκλιος 16/2023 e-ΕΦΚΑ), χορηγείται-παρατείνεται έως 29.2.2024 ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και των μελών των οικογενειών τους, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή καταβάλλουν εντός του 2023, αναδρομικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές υγείας σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022. π.χ.: συνάδελφοι που ήταν ασφαλισμένοι στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, το ποσόν που χρειάζεται να καταβάλλουν, ανεξαρτήτως άλλων οφειλών, για να έχουν ασφαλιστική ικανότητα, είναι τον ποσόν των εξακοσίων εξήντα ευρώ €660,00 [(€50,00 + €5,00=€55,00) *12].

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» από το διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies μπορείτε να ενημερώνεστε για την ασφαλιστική ικανότητά σας.

Παρακαλούμε θερμά, στην περίπτωση που δεν είχατε την ευχέρεια να εξοφλήσετε ή να ρυθμίσετε τις εισφορές σας, να αξιοποιήσετε μια σημαντική δυνατότητα που σας δίνετε, καθώς πρόκειται για ένα ευνοϊκό έκτακτο μέτρο που παρατείνεται για δεύτερη χρονιά.

menu
menu