Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ., στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, (Γεωργίου Κασιμάτη 1 – Πλ. Οδησσού – 2ος όροφος). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται στις 22 Μαρτίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα ή  οριστικά  στις 29 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ.,  με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2022 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023.

          5.Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού 2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

  1. Ανακοινώσεις.
  2. Έτερα Θέματα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ                       ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

 

Σημείωση: Προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας, παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Μαρτίου.

menu
menu