Προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή 24 Ιανουαρίου: 11.00 π.μ.- 4.00 μ.μ.

Προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή 24 Ιανουαρίου: 11.00 π.μ.- 4.00 μ.μ.

Σύμφωνα με την απόφαση  Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.1.2021, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό διευρυμένο ωράριο από τις 7:00 έως τις 20:00.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογός μας, προτείνει όπως τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας λειτουργήσουν από 11.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ.

Με την ευκαιρία, εφιστούμε και πάλι την προσοχή σας στα εξής:

  • Επιτρέπεται ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης).

Για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό.

  • Η απόσταση μεταξύ των ατόμων πρέπει να είναι ενάμισι (1,5) μέτρο.
  • Η απόσταση μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία πρέπει να είναι δύο (2) μέτρα.
  • Υποχρεωτική είναι η ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μεγίστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
  • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους για την αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και η λειτουργία της αγοράς και να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων.

menu
menu