Παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου η 10η πρωϊνή ως ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων

Παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου η 10η πρωϊνή ως ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3958 Β/2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56435, σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 (σελ. 15) & 30 παρ.2 (σελ. 54), παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η 10η πρωινή, ως ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην νήσων).

Η μη τήρησης των κανόνων της απόφασης επιβάλλει για την 1η παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και για την 2η παράβαση 2.000 ευρώ.

menu
menu