Παρατείνεται έως και τις 12 Ιουλίου η 10η πρωϊνή ως ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων

Παρατείνεται έως και τις 12 Ιουλίου η 10η πρωϊνή ως ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2601 Β/2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 ,  σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1  & 28, παρατείνεται έως και τις 12 Ιουλίου 2020, η 10η πρωινή, ως ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής  (πλην νήσων).

menu
menu