Επαναλειτουργία καταστημάτων-Οδηγίες ΕΣΠ στα μέλη του

Επαναλειτουργία καταστημάτων-Οδηγίες ΕΣΠ στα μέλη του

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, δίνει οδηγίες στα μέλη του, για τη λήψη όλων των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων :

«Εν όψει της επαναλειτουργίας των καταστημάτων λιανικής τη Δευτέρα 11 Μαϊου και επειδή η διασφάλιση της υγείας των πελατών και του προσωπικού μας πρέπει να είναι προτεραιότητά μας, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ασφαλείας. Ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής:

 1. Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων στην είσοδο-έξοδο του καταστήματος και στο ταμείο για χρήση από το προσωπικό και από τους πελάτες.
 2. Ενημέρωση των πελατών κατά την είσοδό τους στο κατάστημα όσον αφορά στην τήρηση των μέτρων.
 3. Το προσωπικό πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.
 4. Ο χώρος του καταστήματος να αερίζεται ικανοποιητικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. Το κατάστημα να καθαρίζεται καθημερινά (καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται συχνά και της τουαλέτας).
 6. 6 Αναλόγως των τετραγωνικών μέτρων και των εργαζομένων, θα εισέρχεται αναλόγως αριθμός πελατών.
 7. Όσο είναι δυνατό να τηρούνται οι αποστάσεις των 2 μέτρωνμεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των εργαζομένων και πελατών.
 8. Παροχή στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, κ.λπ.).
 9. Σε περίπτωση που υπάρχουν δοκιμαστήρια θα πρέπει και εκεί να τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής και να αποφεύγεται ο συνωστισμός .
 10. Κατά την πληρωμή όπου είναι εφικτό να γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, παρά η χρήση χαρτονομισμάτων.
 11. Διάθεση σε κάθε πελάτη κατά την είσοδό του μάσκα μιας χρήσης.

Κάθε επιχείρηση μπορεί, πέραν των ανωτέρω, να υιοθετήσει και όποια άλλα μέτρα θεωρεί σκόπιμα.

 

Τονίζουμε τέλος, ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και να τηρήσουμε τα μέτρα και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων μας, όπως π.χ. την αναλογία των τετραγωνικών μέτρων ως προς τους παρευρισκόμενους στους χώρους, τις απαραίτητες αποστάσεις,  τα ατομικά μέσα προστασίας κ.λπ. λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι για τις παραβάσεις των κανόνων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις».

menu
menu