Πασχαλινό Ωράριο

Πασχαλινό Ωράριο

Δημοσιεύτηκε  η Υπουργική Απόφαση 36938/2020 – ΦΕΚ 1274/Β/9-4-2020 που αφορά στη διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4.2020.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1:

1.Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4.2020 διαμορφώνεται από 10:00 έως 20:00.

2.Για τις υπόλοιπες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας:

‘Ητοι από την Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 202), σύμφωνα με το οποίο,  το πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α’) καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα.

Συμπληρωματικά, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιάς, την Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μόνο για έξι ώρες, από τις 13.00 μέχρι τις 19.00, για την αποφυγή συνωστισμού.

Δεδομένου ότι φέτος ειδικά, το ωράριο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και δεν γίνεται αναφορά στα λοιπά καταστήματα, προτείνουμε στους συναδέλφους που, με απόφαση της Κυβέρνησης, τα καταστήματά τους παραμένουν ανοικτά (ακόμα και των τροφίμων) να ακολουθήσουν το ωράριο  που κρίνουν ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς, σύμφωνα με τα είδη τους και την περιοχή τους.

Τέλος σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας. Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή προστίμου που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)».

menu
menu