Συλλογή σχολικών ειδών για μαθητές ωφελούμενων οικογενειών

Συλλογή σχολικών ειδών για μαθητές ωφελούμενων οικογενειών

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Συλλογής Σχολικών Ειδών για μαθητές ωφελούμενων οικογενειών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά,  από τις 17:00 έως τις 21:00 στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά.

Mε κάθε προσφορά, ενισχύουμε τον  κοινωνικό σκοπό της εκδήλωσης.

menu
menu