Νέα προθεσμία για την υποβολή του Ε4 στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Νέα προθεσμία για την υποβολή του Ε4 στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Ενόψει της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  υπέγραψε Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, η προθεσμία των εργοδοτών για υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της δήλωσης των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων τους που αμείβονται με τις σχετικές αμοιβές (η αρχική ημερομηνία τελικής υποβολής ήταν στις 16-2-2019).

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν έως 28-2-2019 το έντυπο Ε4 (Πίνακα Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες που απασχολούν.

menu
menu