Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΛΑΕΚ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους  επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν 1-49 άτομα προσωπικό.

Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΕΦΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2018-2019 και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ για τα άτομα που συμμετέχουν. Τα προγράμματα  θα είναι διάρκειας 40 ωρών,  θα διεξαχθούν εντός της περιοχής του Πειραιά και θα αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 • Αντικείμενα Κατάρτισης
 • Διακόσμηση βιτρίνας για  εμπορικά καταστήματα.
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια.
 • Μάρκετινγκ – Επικοινωνία.
 • Εκμάθηση ξένων Γλωσσών Ιταλικά.
 • Εκμάθηση ξένων Γλωσσών Ισπανικά.
 • Αγγλική ορολογία για Τεχνικά Επαγγέλματα.
 • Αποτελεσματική Διαχείριση χρόνου.

Σημείωση: Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί το ποσό των  5,00 € ανά ώρα (σύνολο 200,00 €)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή καταθέτοντας τα ακόλουθα έντυπα :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης).
 2. Αίτηση καταρτιζόμενου.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς

εργαζομένους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

 1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων στην οποία φαίνεται ο IBAN.
 2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ / αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 4. Τίτλος Σπουδών.

 Επισημαίνουμε  ότι  κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΛΑΕΚ.

Επειδή θα τηρηθεί προτεραιότητα στην  υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, παρακαλούμε  για τις δηλώσεις σας το συντομότερο δυνατόν.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς τηλ: 2104176318 & 2104178934, φαξ: 2104138486, mail:  espireas@otenet.gr

 

menu
menu